Corectidudinea intocmirii listelor de plata si transparenta in repartizarea acestora, sunt propuse de catre societatea noastra prin ceea ce reprezinta fisa apartamentului. Defalcarea tuturor cheltuielilor lunare conform cotei ce revine fiecarui apartament dublata de accesul neingradit si in timp real prin intermediul platformei la situatiile financiare, reprezinta cel mai transparent, direct si nemijlocit mijloc de informare